Ons aanbod in een notendop ?

DreAm & DO staat voor een deskundige, kwalitatieve en op maat aangeboden coaching en psychologische begeleiding.  Hiernaast hebben we ook een aanbod voor teams en organisaties.

Over DreAm & DO

Dromen & Doen, terug naar de essentie van waar we voor staan en aan de slag gaan met talenten in een proces- & oplossingsgericht traject voor individuele coaching, teamcoaching & ondersteuning aan organisaties.

Een kijk op de werkelijkheid van vandaag, morgen & overmorgen, inspelen op een snel veranderende omgeving waarbij de werkdruk lager wordt en de resultaten hoger liggen en een realiteit waarbij de arbeidsmarktkrapte een opportuniteit wordt!

                    Met als idee, IEDER TALENT MAAKT HET VERSCHIL!

Over mezelf

Ik ben sinds 2008 aan de slag in het domein van coaching.  Na mijn studies, Bachelor Toegepaste Psychologie, ben ik terechtgekomen in de wereld van selectie en rekrutering.  Al vrij snel heb ik de stap gezet naar de begeleiding van langdurig werkzoekenden en 50-plussers. 

Na mijn Bachelor opleiding en mijn eerste ervaringen besloot ik dat er meer was.  Ik heb opleidingen in coaching gevolgd, een specifieke opleiding loopbaancoaching alsook specifieke opleidingen om aan de slag te gaan met talenten en een procesmatige aanpak binnen teams & organisaties.  Zo heb ik recent een postgraduaat gevolgd en ben ik TMA-specialist.

 

Ondertussen ben ik 10 jaar actief als loopbaancoach met ervaring in zowel externe als interne loopbaanbegeleiding.

Als externe loopbaancoach was ik vanaf het begin betrokken in het loopbaanlandschap dat geëvolueerd is van een aanbod ondersteund door het ESF naar het aanbod met de loopbaancheques van VDAB zoals we dat de dag van vandaag kennen.

In mijn laatste ervaring heb ik mij vooral gericht in het coachen van teams waarbij o.a. principes van innovatieve arbeidsorganisatie aanbod kwamen, principes zoals omschreven door Laloux en zowel een proces- als resultaatgerichte aanpak primeerde. 

In mijn rol als personeelsverantwoordelijke was het voor mij een uitdaging om te bouwen aan een talentgedreven personeelsbeleid!

©2019 by DreAm & DO. Proudly created with Wix.com