Stress & Burn-out

Stress en Burn-out, het zijn 2 begrippen die ons bekend in de oren klinken. We horen ze bijna dagelijks.  Tegelijkertijd blijken het begrippen te zijn die voor veel verwarring zorgen en eerder ongekend zijn.  Er is o.a. veel verwarring met andere termen zoals overspanning, vermoeidheid, depressie, ... .  Verder dient ook het verschil duidelijk gemaakt te worden tussen burn-out & bore-out.

Burn-out wordt ook altijd gerelateerd aan stress.  Stress lijkt hierbij een negatieve connotatie te hebben. Maar is dat ook zo? We hebben stress nodig om te overleven, om te beseffen wat belangrijk is in ons leven, om het beste van onszelf te geven. Er is dus ook zoiets als ‘positieve’ stress.
 

Burn-out heeft misschien, net zoals stress, ook een positieve kant?  Vaak is het de noodrem om veel erger te voorkomen zoals hart- en vaatziekten en het kan de aanzet zijn om te stoppen met wat ongezond voor je is en te gaan voor datgene dat je echt wil doen, datgene waarvoor je gemaakt bent.

 

In de aanpak is het belangrijk om te richten op de vier elementen in onderstaande nieuwe definitie van bur-out.  Bijkomend is het in de aanpak om de link te leggen naar de vergelijking met het begrip trauma.

Tijd voor een nieuwe definitie

De huidige definitie is al meer dan 35 jaar oud.  Onze kennis, ervaring en inzichten zijn ondertussen sterk veranderd en toegenomen.

 

In deze nieuwe definitie is sprake van vier kernsymptomen n.l.:
 

  • uitputting

  • cognitief controleverlies (aandacht en concentratiestoornissen)

  • emotioneel controleverlies (hevige emotionele reacties)

  • mentale distantie  (afstand nemen van het werk)

 

Bron: Desart, S., W.B., & DeWitte, H. (2017, februari 20). Op zoek naar een nieuwe definitie van burn-out.

©2019 by DreAm & DO. Proudly created with Wix.com